WSPIERAJ NAS

WSPIERAJ POM LYO!

Polska Orkiestra Młodzieżowa LYO jest przedsięwzięciem, które nie odbyłoby się bez
ogromnego zaangażowania wielu ludzi, ich dobrej woli i bezinteresownej pracy. Jednak
jak każde profesjonalne działanie, również POM LYO wymaga zasobów finansowych, 
by w pełni wykorzystywać wszystkie szanse i potencjał projektu. Organizacje
pozarządowe w sektorze kultury podlegają regulaminowym 
ograniczeniom i są zmuszone w tej kwestii liczyć na własnych dobroczyńców.
Liczymy na Waszą pomoc! 

Jak wspierać POM LYO?

Możesz wesprzeć POM LYO na wiele sposobów! Możesz przekazać dowolną sumę
pieniędzy w postaci darowizny specjalnie dedykowanej naszej orkiestrze.
Wystarczy zatytułować przelew „Darowizna POM LYO” oraz umieścić nasze dane: 

Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland 
46 1750 0012 0000 0000 3883 5068 


W tym roku wprowadzamy nową formę – opieka nad miejscem w orkiestrze. To Państwo
możecie wybrać, stypendium dla którego muzyka zapewniacie. Każde ufundowane
miejsce to dodatkowa osoba, która może wziąć udział w jedynym takim przedsięwzięciu
edukacyjnym w Polsce! Dla nas to również dodatkowy muzyk,
który znacząco wpływa na brzmienie orkiestry, jej renomę, zasięg i prestiż. 

Ufunduj miejsce w POM LYO

Co roku obserwujemy dynamicznie rosnące zainteresowanie uczniów oraz pedagogów
udziałem w warsztatach, obozach i koncertach. Zgodnie z naszą misją,
przyznajemy pełne stypendia na udział w każdej z edycji POM LYO,
ale naturalnie nasze możliwości finansowe są ograniczone. 
Co roku też z żalem zostawiamy w domach ponad stu młodych muzyków,
którzy pomyślnie przeszli rekrutację. Ale wspólnie możemy to zmienić! 

Folder informacyjny o fundowaniu miejsc w Polskiej Orkiestrze Młodzieżowej LYO

1.WYBIERZ MIEJSCE W ORKIESTRZE 

W zależności od tego, który instrument jest Ci najbliższy, wybierz miejsce, którego
chcesz być fundatorem (np. pierwsza trąbka). W procesie rekrutacji zostanie
przyznane stypendium dla jednej osoby. 

2. POINFORMUJ NAS O SWOJEJ DECYZJI 

Aby upewnić się, czy dane miejsce nie jest już ufundowane przez kogoś innego,
poinformować nas o swojej decyzji, albo po prostu aby uzyskać więcej 
informacji skontaktuj się bezpośrednio z działem fundatorów mailem
  fundatorzy@lyo.pl lub pod nr telefonu +48 662 071 643. 

3. WPŁAĆ OKREŚLONĄ KWOTĘ 

Wysokość przekazanej darowizny pozostaje w gestii fundatora, aby jednak skutecznie
ufundować miejsce powinna wynosić minimum 3000 złotych. 
Darowiznę prosimy kierować na dane: Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales
Poland, nr konta 46 1750 0012 0000 0000 3883 5068, 
w tytule przelewu prosimy o dopisanie „Darowizna POM”. 

4.PODĄŻAJ ZA NAMI 

Uczestnicz na co dzień w fascynującej opowieści, którą piszemy co roku.
Zapraszamy Cię na koncerty, a szczególnie koncert galowy, 
gdzie nadarzy się okazja poznania osoby, którą się opiekujesz!