PRZESŁUCHANIA

POM LYO 2019

W maju ruszają przesłuchania do 7 edycji Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO!
Dołącz do unikalnego w skali Polski zespołu i przeżyj niespotykaną przygodę.  
W tym roku w ramach projektu planowane jest stworzenie 43-osobowej orkiestry 
symfonicznej. Sesja rekrutacyjna mająca na celu wyłonienie ostatecznego składu zespołu 
odbędzie się w maju 2019 roku w dwóch formach: tradycyjnej (przesłuchania z udziałem 
komisji) oraz poprzez ocenę nadesłanych przez kandydatów materiałów wideo.  
Dokładny plan przesłuchań dostępny jest poniżej.   

W dniach 10 – 17 sierpnia 2019 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej  
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbędzie się letnia Akademia Umiejętności pod 
okiem pedagogów z Philharmonia Orchestra. W tym roku do zespołu jako solista dołączy 
Janusz Wawrowski, który wykona koncert A-dur Mieczysława Karłowicza na skrzypcach 
Antonio Stradivariego z 1685 roku! Pierwsza szansa na usłyszenie orkiestry już w 
wakacje – 16 sierpnia 2019 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbędzie się koncert  
kończący Akademię Umiejętności, a 18 sierpnia 2019 Polska Orkiestra Młodzieżowa 
LYO skorzysta z zaproszenia na festiwal Choriner Musiksommer w Niemczech. 
Dodatkowo planowana jest jesienna trasa koncertowa z koncertem galowym w Warszawie 
15 listopada 2019 transmitowanym na żywo przez Program Drugi Polskiego Radia. 
Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymują pełne stypendium,  
obejmujące wszystkie fazy wydarzenia.   

Zobacz folder informacyjny

 
Przesłuchania do POM LYO 2019  

W przesłuchaniach do zespołu w roku 2019 mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół 
muzycznych II stopnia z terytorium Polski z określonych specjalności instrumentalnych. 
Nie obowiązuje limit wiekowy. Osoby będące jednocześnie uczniami szkół muzycznych  
II stopnia oraz studentami studiów wyższych (dowolny kierunek) są wyłączone z rekrutacji.  
Rekrutacja rozpocznie się dnia 26 kwietnia 2019 roku i odbywa się  
w dwóch równorzędnych formułach: 

w formie przesłuchań z udziałem komisji oraz w formie internetowej – oceny  
nadesłanego materiału wideo. Kandydaci sami wybierają formę oraz miejsce rekrutacji 
przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza jest 
obowiązkowe dla każdego kandydata i możliwe do dnia 

17 maja 2019 do godziny 22:00


Specjalności instrumentalne dopuszczone do przesłuchań w 2019 roku: 
skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia,
trąbka, puzon, tuba, perkusja ( tylko online).


Szczegółowe zasady rekrutacji określone są poniżej. Ogłoszenie list uczestników
POM LYO 2019 odbędzie się 1 czerwca 2019 roku


Partie orkiestrowe na przesłuchania
POM LYO 2019

Poniżej udostępniamy nuty obowiązujące podczas przesłuchań. Prosimy o zapoznanie się
z dołączonym komentarzem pedagoga z Philharmonia Orchestra p. Jana Regulskiego.
Osoby, które wybrały przesłuchania tradycyjne dodatkowo proszone są o wydrukowanie
nut i przyniesienie ich na egzamin. Kandydaci, którzy wybrali opcję przesłuchań wideo
proszeni są o wykonanie na nagraniu
WSZYSTKICH podanych fragmentów PO KOLEI

Flet
Obój
Klarnet
Fagot
Waltornia
Trąbka
Puzon
Tuba
Perkusja
Skrzypce
Altówka
Wiolonczela
KontrabasRekrutacja tradycyjna

Pierwszą możliwą drogą do uzyskania miejsca w POM LYO 2019 jest wzięcie udziału w
jednym z 8 przesłuchań odbywających się w różnych miastach Polski. 
Egzamin trwa 15 minut. Podczas jego trwania każdy kandydat poproszony jest o
zaprezentowanie do 10 minut dowolnie wybranego utworu lub fragmentu utworu.
Dodatkowo poproszony zostanie o zaprezentowanie fragmentów partii orkiestrowych. 
Pozostały czas poświęcony jest na rozmowę kwalifikacyjną i muzyczne zadania
adaptacyjne. Komisja ocenia kandydata wg specjalnie zbudowanego klucza. 
Każdy kandydat wybierający tradycyjną formę przesłuchań jest zobligowany do
wypełnienia formularza rejestracyjnego i wybranie 
odpowiedniego miejsca (związanego z konkretną datą) przesłuchań. 
Zgłoszenia można przesyłać do dnia 17 maja 2019 do godziny 22:00. Każdy
zarejestrowany uczestnik przesłuchań otrzyma informację 
o swoim dokładnym terminie egzaminu. Przy tworzeniu list godzinowych w miarę
możliwości uwzględniane będą uwagi uczestników. 

Specjalności instrumentalne dopuszczone do przesłuchań tradycyjnych w 2019 roku: 
skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet,
fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba

DATY I MIEJSCA PRZESŁUCHAŃ 2019 

Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce aktualności.


Rekrutacja internetowa

Drugą możliwością otrzymania stypendium na udział w POM LYO 2019 jest
skorzystanie z rekrutacji internetowej. Jest to równorzędna forma w stosunku 
do rekrutacji tradycyjnej. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 
17 maja 2019 do godziny 22:00. 
Każdy kandydat podczas obowiązkowego wypełnienia
 formularza rejestracyjnego zobowiązany jest 
do umieszczenia w nim linku/linków do pliku/plików wideo. 

Plik wideo powinien zawierać:  

– 30-60 sekund wypowiedzi kandydata, w której proszony jest o odpowiedź
na poniższe pytania, 
– nie więcej niż 10 minut nagranego wykonania dowolnego utworu lub fragmentu utworu, 
– zaprezentowanie fragmentów partii orkiestrowych, które zostały udostępnione
kandydatom na stronie www (linki powyżej). 

Poszczególne utwory nie mogą być montowane (oryginalny dźwięk plus obraz w ramach
danego fragmentu muzycznego) i muszą zawierać faktyczne nagranie uczestnika.
Dopuszcza się montaż całości filmu, jako scen zawierających poszczególne,
niezmontowane fragmenty utworów. Dopuszcza się również wysłanie trzech linków 
do trzech części przesłuchań: rozmowy, utworu i partii orkiestrowych. Jakość i format
nagrania jest dowolny, zdecydowanie dopuszczalne jest użycie w tym celu
smartfona lub tableta. Natomiast jedyną akceptowaną formą przesłania materiału
kandydata jest umieszczenie w formularzu zgłoszeniowym 
linku do udostępnionego nagrania zamieszczonego w dowolnym internetowym serwisie
wideo, który umożliwia odtwarzanie video on-line
(np. Dropbox, Google Drive, YouTube, Vimeo). 

Specjalności instrumentalne dopuszczone do przesłuchań internetowych w 2019 roku: 
skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet,
fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba, perkusja

UWAGA perkusiści! Prosimy o umieszczenie na nagraniu utworu (fragmentu utworu) na
instrumencie melodycznym (marimba, wibrafon, ksylofon) oraz partii orkiestrowych. 

PYTANIA DO WYPOWIEDZI  

„Dlaczego chcesz się dostać do Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO?” 
„Co dla Ciebie jest najistotniejsze w pracy w orkiestrze?” 
„Jak sądzisz, jaka muzyczna przyszłość Cię czeka?” 

Letnia Akademia Umiejętności

W dniach 10 – 17 sierpnia 2019 odbędzie się Letnia Akademia Umiejętności, czyli obóz 
muzyczny Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO.  Podczas jego trwania zakwalifikowani 
uczestnicy wezmą udział w szeregu zajęć muzycznych i innych. Jak co roku dni 
wypełnione będą próbami tutti,  pracą w sekcjach oraz innymi aktywnościami. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwa doświadczona i uprawniona kadra stowarzyszenia 
JM Poland. Młodym muzykom cały czas towarzyszą też fizjoterapeuci i specjalista od 
kinestetyki ruchu dbając o ich zdrowie i dobrą formę fizyczną.   
 

Dyrygent: 
Adrian Varela

Solista: 
Janusz Wawrowski

Kadra profesorska: 
Jan Regulski (skrzypce/altówki) 
Eric Villeminey (wiolonczele/kontrabasy) 
Laurent Ben Slimane (instr. dęte drewniane)
Carsten Williams (instr. dęte blaszane)
Wojciech Walczak (improwizacja i kompozycja) 

Program artystyczny

Program artystyczny na 2019 rok, obejmuje następujące utwory: 

• Stanisław Moniuszko – Uwertura fantastyczna „Bajka” 
• Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 
• Piotr Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 54   

Koncerty

W ramach LYO 2019 przewidziana jest trasa koncertowa, w trakcie której prezentowany
zostanie przygotowany program artystyczny.

16 sierpnia 2019 – Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie
18 sierpnia 2019 – Festiwal Choriner Musiksommer (Niemcy)

trasa jesienna – więcej informacji wkrótce.

15 listopada 2019 – Koncert Galowy z transmisją na żywo Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego