Akademia Kameralna 2020

Koncepcja programowa

Polska Orkiestra Młodzieżowa od 2012 roku prowadzi program przygotowania zawodowego dla młodych muzyków. Jej coroczne sesje orkiestrowe, z udziałem członków renomowanych londyńskich zespołów symfonicznych, cieszą się ogromną popularnością i wysokim prestiżem wśród uczniów i studentów. W 2020 roku, wraz z rozpoczęciem strategicznej współpracy z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach, startujemy z nową formułą – Akademii Kameralnej. Idea jest podobna – jak najlepsze przygotowanie do przyszłego zawodu, poprzez nabycie stricte określonych kompetencji grania zespołowego w procesie edukacyjnym prowadzonych przez renomowanych specjalistów. Wiemy też, że nie ma lepszego sposobu na powiększanie tej wiedzy niż granie kameralne. Dodatkowo rozszerzamy program o wykłady i praktyczne warsztaty związane z funkcjonowaniem rynku muzycznego.


„Akademia Kameralna to nowa propozycja w polskiej zawodowej edukacji muzyków.”

Jan Regulski, Philharmonia Orchestra


Zapraszamy na Akademię Kameralną wszystkich młodych muzyków zainteresowanych rozwijaniem swoich zawodowych kompetencji. Dla najlepszych uczestników organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody – 3-dniowy wyjazd do Londynu z możliwością zagrania w Philharmonia Orchestra, a dla najlepszych zespołów profesjonalną sesję demo wraz ze stworzeniem portfolio, artystyczne rezydencje w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz profesjonalny debiut na scenie festiwalowej.

Uczestnicy akademii

Do udziału w sesji dopuszczone są wszystkie zainteresowane osoby (w wieku od 14 do 30 lat). Możliwe jest uczestnictwo indywidualne w specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba lub zespołowe w kategoriach: kwartet smyczkowy, kwintet dęty, kwintet dęty blaszany (preferowane kategorie zespołów, organizatorzy pozostawiają możliwość zakwalifikowania innych zespołów).

W przypadku uczestnictwa indywidualnego zakwalifikowani uczestnicy zostaną przydzieleni do zespołów wg aktualnie prezentowanego poziomu muzyczno-technicznego.

Daty i miejsce wydarzenia

6-12 stycznia 2019, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Struktura zajęć Akademii

Akademia obejmuje codzienne zajęcia w zespołach kameralnych oraz w orkiestrze kameralnej i orkiestrze dętej. Każdy uczestnik ma gwarantowane 5 lekcji (1,5h) w zespole kameralnym oraz 5 lekcji (1,5h) w ramach zespołu orkiestrowego (instrumenty smyczkowe – orkiestra kameralna, instrumenty dęte – orkiestra dęta). Dodatkowo wszyscy uczestnicy mają szansę wziąć udział w 2 koncertach, podczas których część repertuaru będzie wykonywana wspólnie z wykładowcami Akademii.

Wszyscy uczestnicy Akademii wezmą udział w dodatkowych wykładach związanych z funkcjonowaniem rynku muzycznego, planowaniem kariery, tworzeniem oferty i portfolio oraz doradztwem zawodowym.

Nagrody Akademii

Podczas Akademii Kameralnej POM LYO przyznane zostaną specjalne nagrody, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i w kategorii zespołowej.

Nagroda główna (indywidualna lub zespołowa) – maksymalnie 5 osób, wybranych w trakcie sesji przez kadrę profesorską, otrzyma nagrodę w postaci 3-dniowego wyjazdu do Londynu. Nagrodę może otrzymać zespół w całości, w części i/lub uczestnicy indywidualni. W ramach wyjazdu przewidziano:

— aktywny udział w próbie Philharmonia Orchestra (wspólne granie programu koncertowego side-by-side),

— obecność podczas próby generalnej i koncertu Philharmonia Orchestra,

— kontakty z londyńskim środowiskiem muzycznym i akademickim.

Nagroda główna (zespołowa) – profesjonalna sesja nagraniowa demo wraz z sesją fotograficzną i stworzeniem oferty koncertowej.

Nagroda główna (zespołowa) – 3 nagrody zespołowe w postaci rezydencji artystycznej w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach (4 dni pobytu, min. jeden koncert dla publiczności)

Nagroda specjalna (zespołowa) – nagroda przyznawana przez dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach – profesjonalny debiut na festiwalu muzyki klasycznej

Wykładowcy Akademii

Wojciech Walczak – dyrektor POM LYO, prezes JM Poland, sekretarz zarządu Polskiej Rady Muzycznej, współwłaściciel Brothers in Arts

Adrian Varela – Philharmonia Orchestra skrzypce, POM LYO dyrygent i dyrektor artystyczny, De Montfort University – dyrektor muzyczny, Guildhall School of Music and Drama, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, University of London wykłady gościnne

Jan Regulski – Philharmonia Orchestra skrzypce, London Symphony Orchestra muzyk gościnny, współzałożyciel i wykładowsca POM LYO, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i University of West London wykłady gościnne, kursy kameralne w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.

Laurent Ben Slimane – Philharmonia Orchestra pierwszy klarnet basowy, profesor Royal Academy of Music, D’Addario International Artist, kursy mistrzowskie we Francji, Włoszech, Norwegii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej

Carsten Williams – Philharmonia Orchestra waltornia, London Philharmonic Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Royal Liverpool Philharmonic, Scottish Chamber Orchestra, Sydney Opera House gościnnie pierwsza waltornia, University of Texas profesor wizytujący

Luke Whitehead – Philharmonia Orchestra pierwszy kontrafagot, Royal Philharmonic Orchestra i Royal Opera House muzyk gościnny, wykładowca Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance

Gijs Kramers – Philharmonia Orchestra altówka, Ruysdael Kwartet, profesor Codarts University for the Arts – Rotterdam, Street Orchestra Live dyrektor artystyczny

Peter Smith – Philharmonia Orchestra pierwsza tuba, profesor Royal College of Music , Septura Brass Septet

Program artystyczny

Program artystyczny zostanie opracowany przez JM Poland i uczestników po zakończeniu rekrutacji. Założeniem Akademii Kameralnej jest jak najbardziej kompleksowe wzbogacenie wiedzy i umiejętności wykonawczych w dziedzinie muzyki kameralnej. W związku z tym, w oparciu o doświadczenie wykładowców, na podstawie liczby zakwalifikowanych kandydatów/zespołów stworzona zostanie lista sugerowanych utworów, nad którymi będzie można pracować podczas warsztatów. JM Poland dopuszcza także możliwość pracy nad utworami spoza takiej listy, na życzenie zespołu uczestniczącego w Akademii.

Zgłoszenia i kwalifikacja

Zgłoszenia do Akademii odbywają się poprzez formularz rejestracyjny. Możliwe jest zgłoszenie indywidualne, jak i zgłoszenie całego zespołu, przy czym wszystkie aplikacje podlegają ocenie komisji kwalifikacyjnej. Uczestnik (ew. zespół) uzyskuje miejsce na sesji wyłącznie w wyniku pozytywnej oceny komisji. Równocześnie komisja przydziela miejsca w zespołach osobom, które wybrały zgłoszenie indywidualne. Podział na zespoły będzie prowadzony ze względu na zaawansowanie muzyczno/techniczne poszczególnych uczestników.

Zgłoszenie uczestnika (lub zespołu) następuje poprzez formularz rejestracyjny, w którym wymagane jest załączenie udostępnionego nagrania zamieszczonego w dowolnym internetowym serwisie wideo, który umożliwia odtwarzanie wideo on-line (np. Dropbox, Google Drive, YouTube, Vimeo). Utwór dowolny, czas trwania max. 5 minut. Nagranie będzie podstawą kwalifikacji do udziału w Akademii Kameralnej oraz podziału na zespoły (w przypadku zgłoszenia indywidualnego).

Warunki finansowe i formalne

Koszt udziału w 7-dniowej Akademii Kameralnej wynosi 2200 zł od osoby. Organizatorzy zapewniają:

— zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (maksymalnie 3-osobowych),

— pełne wyżywienie,

— 5 lekcji (po 1,5 h każda) zespołu kameralnego

— 5 lekcji (po 1,5 h każda) orkiestry kameralnej lub orkiestry dętej

— 1 koncert zespołu kameralnego i 1 koncert orkiestrowy, 

— możliwość wspólnego grania z wykładowcami Akademii,

— wykłady z zakresu funkcjonowania rynku muzycznego, planowania kariery, tworzenia oferty oraz portfolio,

— doradztwo zawodowe,

— możliwość wygrania nagród specjalnych dla uczestników Akademii.

Zgłoszenia należy przesłać przez formularz rejestracyjny do dnia: 30 listopada 2019. Każdy potencjalny uczestnik przechodzi przez proces kwalifikacyjny. O jego wyniku organizator będzie informował na bieżąco. 

Osoby, które wyślą zgłoszenia do dnia 30 października 2019 (early bird application) mogą skorzystać z rabatu 10% (1980 zł).

Warunkiem uzyskania miejsca na Akademii jest wpłacenie wymaganej kwoty do dnia:

— zgłoszenie early bird: 10 listopada 2019 

— zgłoszenie standardowe: 10 grudnia 2019

Informacje ogólne

Organizatorami Akademii Kameralnej są stowarzyszenie JM Poland oraz Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Wszelkich informacji o Akademii udzielają:

Kierownik Akademii – Katarzyna Konciak, k.konciak@jmpoland.pl, +48 605 225 849
Koordynatorka Akademii – Karolina Bielińska, k.bielinska@jmpoland.pl, +48 509 121 213